รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านชะวากยาว เปิดรับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2563

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2563

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2563 ไว้ว่า

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

 

 

คำขวัญ "วันครู" 2563

คำขวัญวันครู 2563
ของ นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์

โดยในปี 2563 นี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คําขวัญวันครู เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ไว้ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

 

 

Subscribe to โรงเรียนบ้านชะวากยาว RSS